Trvání projektu: 
2002 - 2004

Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským politickým stranám. Pozornost byla rovněž věnována vztahu politických stran k občanské společnosti a jejím subjektům a ke státu.

Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 21, zobrazeno 11 - 20)

Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš, Jan Outlý

Text analyzuje výběr kandidátů v politických stranách před volbami do Evropského parlamentu. Zaměřuje se na 4 hlavní politické strany: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS. Po deskripci výběru kandidátů na základě psaných dokumentů (stanov stran a pravidel výběru kandidátů), autoři analyzují výběr kandidátů s použitím klasifikačního rámce Gideona Rahata a Reuvena Hazata. Výsledky z analýzy psaných dokumentů jsou porovnány s výsledky dotazníkového šetření mezi kandidáty.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Rakušanová, Petra
Téma:
gender, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lewis, Paul G., Zdenka Mansfeldová

The article presents an overview of the development and current state of research on political parties in Central and Eastern Europe and the level of integration so far achieved within the broader European political research community. Following this short overview the authors identify "blank spaces" in research on political parties in Central Europe and relevant topics for future research projects.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Mansfeldová, Zdenka

Příspěvek se věnuje obsahové analýze volebních programů českých politických stran, které se dostaly do parlamentu v dosud konaných patero volbách, počínaje rokem 1990. Volební programy byly analyzovány a kódovány podle mezinárodní metodiky, vyvinuté Manifesto Research Group při European Consortium for Political Research (ECPR).

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Plecitá-Vlachová, Klára
Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky