Trvání projektu: 
2003 - 2006

Výzkum je zaměřen na studium politické a občanské participace žen ve střední a východní Evropě. Analyzován je rozsah a strategie jejich působení v rámci politických stran, neziskových organizacích, odborech a sociálních hnutích. Dále se zkoumá, do jaké míry tyto instituce podporují, a nebo naopak brání ženské participaci v určování a ovlivňování konkrétních politik, které stojí přímo či zprostředkovaně v centru zájmu žen. V základní rovině se tato studie zabývá dopady demokratizace a procesu začleňování států centrální a východní Evropy do EU, a to jednak na politickou a občanskou kulturu těchto států, a jednak na prosazování ženských zájmů a genderové rovnosti v rozhodovacích institucích.

 

hlavní řešitelka Yvonne Galligan, Queen´s University Belfast; řešitelka v ČR Hana Hašková, SOÚ AV ČR
doba řešení: 2003 - 2006

Hlavní řešitel: 
Koordinátor: 
Témata: 
EU
gender
občanská společnost
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Publikace se zabývá tématem, jehož systematické pokrytí je nutné nejen pro budování odborného diskursu genderových studií u nás, ale také pro úplnější poznání transformačních procesů v České republice po roce 1989. Svým rozsahem a tématem je tato publikace důležitým zdrojem především pro vysokoškolské studující a vyučující v kursech genderových studií, médií, sociálních hnutí a politicko-ekonomické tranzice.

Téma:
EU, gender, média, občanská společnost, politika (a postoje k politice), transformace, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková

Publikace „Mnohohlasem“ se pro svou vysokou informativní hodnotu a jako reprezentace mnostranných aktivit proženských a feministických skupin jistě setká s pozitivním ohlasem u vědecké, politické a aktivistické čtenářské obce. Kniha dokumentuje, že za zdánlivým nezájmem českých žen o feminismus se skrývá odmítání diskriminujícího „nálepkování“ ze strany jeho odpůrců. „Kdo dává jméno, je v nadřízeném stavu k pojmenovanému“ (I.

Téma:
gender, média, občanská společnost, politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii