Projekt

Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Trvání projektu: 
2017 - 2018

Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů. Doporučení budou podpořena osvětovými a vzdělávacími aktivitami. Projekt osloví veřejnost v produktivním věku, zaměstnavatele/ky, politiky/čky i relevantní veřejné instituce. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003501, Prioritní osa 1. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost. Poskytovatel: MPSV ČR,  příjemce grantu: Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), partner: SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Odkazy:

Evropská unieEvropský sociální fondOperační program Zaměstnanost

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Křížková, Alena
Téma:
ekonomie, gender, mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené obrázky