Completed project

Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!

Trvání projektu: 
2017 - 2018

Projekt chce přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů. Doporučení budou podpořena osvětovými a vzdělávacími aktivitami. Projekt osloví veřejnost v produktivním věku, zaměstnavatele/ky, politiky/čky i relevantní veřejné instituce. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003501, Prioritní osa 1. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost. Poskytovatel: MPSV ČR,  příjemce grantu: Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), partner: SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Tiskové zprávy a prezentace:

Vítání knihy Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech autorek Aleny Křížkové, Romany Markové Volejníčkové a Marty Vohlídalové. Vítání knihy se koná 31. ledna 2019 od 17 hod. v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Prezentace A. Křížkové, M. Vohlídalové a R. Markové Volejníčkové z konference Rovné odměňování: věc nás všech ze dne 11.10. 2018 v Brně: Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, Sociologického ústavu a Otevřené společnosti ze dne 10. října 2018: Ženy v Česku stále vydělávají o 22 % méně než muži

Společná tisková zpráva Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Otevřené společnosti a NESEHNUTÍ ze dne 5. února 2018: Českou veřejnost trápí nerovnosti v odměňování žen a mužů i diskriminace

Odkazy:

Evropská unieEvropský sociální fondOperační program Zaměstnanost

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Křížková, A., Marková Volejníčková, R., Vohlídalová, M.

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %. Tato publikace ukazuje, jak je problém nerovností v odměňování žen a mužů vnímán českou veřejností, stejně jako jednotlivými expertními skupinami, které se tomuto problému věnují a mají jeho řešení ve své gesci. Neopomíjí ani rovinu osobních zkušeností lidí v konkrétních prostředích pracovního trhu.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, veřejná politika, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Připojené obrázky