Trvání projektu: 
2001 - 2003

Cílem je provést komplexní, odborně založenou analýzu dotazovacích
šetření volebních preferencí do Parlamentu ČR. Projekt vytvoří přehled
o výzkumech, shromáždí a systematicky zpracuje dostupné materiály,
zpřístupní veřejně dostupné datové soubory pro sekundární analýzu,
provede analýzu metodologie šetření a analýzu kvality dat, vytvoří
systém kritérií pro posouzení a zhodnotí a srovná kvalitu hlavních
šetření, provede analýzu metod propočtů volebních odhadů a vytvoří
podklady pro nové metody propočtů. Výsledky a shromážděné materiály
budou zpřístupněny širokému okruhu uživatelů a producentů výzkumů
pomocí internetového centra. V ČR je produkována řada výzkumů volebních
preferencí, které pocházejí z různých zdrojů, mají různé cíle a různou
kvalitu. Projekt poskytne údaje potřebné pro orientaci ve zdrojích dat
a podklady pro kvalitní vyhodnocení informací z výzkumů, které byly
dosud postrádány odbornou i neodbornou veřejností.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 11 - 14)

Krejčí, Jindřich
Téma:
média, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
popularizační článek
Krejčí, Jindřich
Téma:
metodologie výzkumu, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
popularizační článek
Krejčí, Jindřich
Téma:
veřejné mínění
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
popularizační článek
Krejčí, Jindřich
Téma:
veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
popularizační článek

Stránky