Completed project

Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Trvání projektu: 
2014 - 2015

Certifikovaná metodika „Diverzita v praxi: Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života“ byla vytvořena v letech 2014-2015 v rámci řešení výzvy Omega Technologické agentury ČR. Metodika představuje návod pro zavádění diverzity v pracovním prostředí podle různých kritérií (např. genderu, věku, národnosti či jejich kombinace). Je určena k cílenému a efektivnímu zavádění pracovní diverzity v provázanosti na slaďování pracovního a soukromého života do kultury a praxe zaměstnavatelských organizací. Je využitelná ve středních a velkých firmách a organizacích podnikatelské i veřejné sféry jako nástroj integrace různých skupin pracovní síly znevýhodněných na trhu práce, stejně jako nástroj pro využití potenciálu různorodé pracovní síly, který posiluje úspěšnost organizace v oblasti jejího působení. Inspirativní a využitelná však může být rovněž pro malé firmy a neziskové organizace. Metodika je dostupná na webových stránkách MPSV ČR v oddíle Certifikované metodiky (viz mpsv.cz/cs/16331) nebo na webových stránkách SOÚ AV ČR, v.v.i., resp. projektu (viz diverzita.soc.cas.cz, oddíl aktuality).

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
péče
práce
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: