Trvání projektu: 
2017 - 2019

Cílem projektu je rozvinout koncept transnacionálních rodin do české sociologie a jeho pomocí zmapovat strategie kombinace práce a rodiny u rodin imigrantů z třetích zemí žijících v České republice. V analýze se zaměřujeme na dvě z největších migrantských komunit – vietnamského a ukrajinského původu s cílem identifikovat možnosti a bariéry, kterým tyto skupiny čelí, při snaze kombinovat práci a osobní život. Zároveň nám tato znalost umožní získat vhled do integračních procesů migrantů. Projektem chceme odpovědět na následující výzkumnou otázku: Jaké jsou modely péče v rodinách vietnamských a ukrajinských migrantů a jaký mají vliv na vztahy v rodině a integraci druhé generace migrantů v České republice? Projekt staví na a) institucionální analýze migrační politiky a nástrojů sociálního státu, b) na statistické analýze populace migrantů včetně jejich rodin a jejich pozice na trhu práce, c) kvalitativní analýze strategií kombinace práce a rodiny a zkušeností druhé generace migrantů s procesem integrace , d) diskursivní analýze médií.

Reg. č. projektu:  GA17-21259S

 

Více informací najdete: http://rodinymigrantu.soc.cas.cz/

Témata: 
gender
migrace a mobilita
péče
práce
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: