Trvání projektu: 
2014 - 2017

Část projektu se zaměřila na zavádění kulturních a institucionálních změn na VŠCHT Praha s cílem posílit genderovou rovnost. VŠCHT Praha je institucí s vysoce rozvinutou mezinárodní spoluprací a úspěšností účasti v evropském výzkumu, v jejím projektovém portfoliu ale zatím chybělo řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Výzkumné oddělení NKC – gender a věda jako spoluřešitelské pracoviště poskytovalo genderovou expertízu pro implementaci Transformačního plánu na VŠCHT. V rámci projektu proběhla analýza procesu organizační změny na VŠCHT, byly realizovány semináře a školení pro administrativní a výzkumné pracovníky a pracovnice v oblasti genderové rovnosti a integrace genderové dimenze do výzkumu. V posledním roce projektu byla realizována mezinárodní konference, která se zaměřila na kontextové faktory ovlivňující proces zavádění kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost. Projekt též přispěl k rozšíření a prohloubení mezinárodní výzkumné a infrastrukturní spolupráce řešitelského týmu na evropské úrovni, sdílení dobré praxe a výměny zkušeností.

Hlavní řešitel: 
Ing. Anna Mittnerová
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Marcela Linková

How to assess quality has become one of the central concerns for contemporary research, not least because of the proliferation of research assessment systems around the globe. Concomitant with this has been the growing attention to factors that compromise the credibility of assessment, especially gender, ethnic, racial and geopolitical bias.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek