Trvání projektu: 
2010 - 2013

Zejména v posledních dvaceti letech došlo v ČR k zásadním změnám ve formách soukromého (partnerského a rodinného) života. Ty byly předmětem výzkumných šetření, jejichž poznání prohloubíme perspektivou životních drah a jejich hloubkovou analýzou podle skupin. Cílem projektu je vysvětlení proměn partnerských a rodinných forem a identifikace problémů a jejich příčin v kombinování pracovního a soukromého života v soudobé ČR z hlediska konceptu životních drah. Ten umožňuje zkoumání soukromého života a jeho kombinování s životem pracovním z hlediska sekvencí, časování a významů životních událostí v biografickém, sociálním a historickém čase. Životní dráhy zkoumáme kvantitativně (posloupnost a časování) i kvalitativně (významy) s důrazem na explanaci mezigeneračních diferencí a rozdílů mezi socioekonomicky, demograficky, kulturně a regionálně diferencovanými populacemi. Výsledkem projektu je vysvětlení strukturálně a institucionálně zakotvené diverzifikace a vytváření nových norem partnerských a rodinných uspořádání, kombinování práce a péče, a z nich vyplývajících potřeb a rizik.

Více informací na www.soc.cas.cz/zivotni-drahy

Výzkumná zpráva na téma bezdětnost a jedináčkovství

Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., vypracovala výzkumnou zprávu na téma bezdětnost a jedináčkovství. Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

 

Call for Papers for a Special Issue in English on the Theme:‘Gender Aspects of the Life Course’

The Czech Sociological Review invites original articles on the theme ‘Gender Aspects of the Life Course’ in any relevant social science discipline and both, quantitative and qualitative methodological approaches. The deadline for submissions is 31 August 2014, with a planned publication date of 2015.

While not required, the guest editors of the special issue, Hana Hašková (hana.haskova@soc.cas.cz) and Marta Vohlídalová (marta.vohlidalova@soc.cas.cz), invite authors to inform them of the intention to submit a paper as soon as they decide to do so.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 43, zobrazeno 1 - 10)

Hašková, Hana

In a European comparison, the Czech Republic is one of the countries where motherhood has the biggest negative impact on women’s employment participation. Some researchers explain this situation as resulting from Czech mothers’ preferences for a long‑term interruption to their labour market participation. Others stress that preferences are structurally and culturally embedded and identify barriers to the return of Czech mothers to the labour market.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nagy, B., A. Křížková, A. Mrčela-Kanjuo

Tanulmányunkban három ország (Csehország, Magyarország és Szlovénia) esetén keresztül vizsgáljuk a poszt-szocialista országok közötti hasonlóságokat és különbségeket a rendszerváltás utáni időszakban, de főleg az EU-csatlakozás idején (2000–2005) a nemek és munkaerőpiac szempontjából.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák

Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse, která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

V této kapitole autoři pojmenovávají sedm mýtů, které identifikovali v české společnosti, a které zabraňují rozvoji české rodinné politiky s ohledem na péči o malé předškolní děti.

Téma:
péče, rodičovství, rodina, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Na základě studia historických materiálů autorka dekonstruuje mýtus, že jesle jsou vynálezem komunistů a analyzuje jejich fungování v období socialismu.

Téma:
péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

V této kapitole autoři ukazují, že rozdělení dětí do dvou skupin podél hranice tří let na ty, které mohou navštěvovat denní zařízení péče o děti, a ty, pro které mají být denní centra péče o děti nebezpečná, není založeno na vědeckých teoriích a zdaleka se neobjevuje ve všech zemích.

Téma:
gender, péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

Podle realizovaných průzkumů se zdá, že Češi a Češky si myslí, že by děti během prvních let svého života měly zůstávat doma. Pokud se ale podíváme pozorněji, objeví se mnohem komplikovanější obraz.

Téma:
péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

V této kapitole autoři poukazují na široké spektrum možných ideových pohledů na politiku peče o předškolní děti v Evropě a odhalují nevyváženost prezentace ideových pohledů v české rodinné politice posledních let.

Téma:
péče, rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

Tato kapitola shrnuje poznatky předchozích kapitol, v nichž byly identifikovány a dekonstruovány mýty, které tvoří v české společnosti jednu z hlavních překážek rozvoje věcné diskuse na téma péče o malé děti. Na základě argumentů představených v předchozích kapitolách představuje tato kapitola zároveň doporučení pro českou rodinnou politiku.

Téma:
péče, politika (a postoje k politice), rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Saxonberg, Steven, Hana Hašková, Jiří Mudrák

The area that comprises today’s Czech Republic has a long and rich history of providing childcare facilities to preschool children. Kindergartens continue to be popular to this day and at present almost all Czech children attend these facilities. On the other hand, nurseries nearly vanished in the Czech Republic.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky