Trvání projektu: 
2000 - 2002

Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU
byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní
zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností, identifikace cílových
skupin nejvíce ohrožených výdaji na bydlení a hodnocení nástrojů bytové
politiky směřujících ke zvýšení dostupnosti bydlení v ČR. V rámci
řešení projektu byla mimo jiné provedena rovněž rozsáhlá komparativní
analýza systémů
sociálního bydlení a příspěvku na bydlení ve vyspělých zemích EU,
hledán optimální model příspěvku na bydlení
odpovídající standardům západoevropských zemí aplikovatelný v
podmínkách deregulovaných a regionálně diferencovaných cen bydlení v
ČR. V neposlední řadě byl v rámci řešení projektu realizován rozsáhlý
výzkum postojů české populace k bydlení. Publikační výstupy projektu
včetně informací o výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 jsou k dispozici na stránkách týmu Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz).

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 11 - 14)

Lux, Martin

This article provides a comparative description of the development of the social housing sector in three transitional countries during the 90s. Several features of social housing in the EU countries are mentioned to establish the indicators used as the methodological base for a critical evaluation of the development of social housing in the Czech Republic, Poland and Slovakia.

Téma:
bydlení, EU, sociální politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Lux, Martin (ed.)
Téma:
bydlení, EU, sociální nerovnosti, sociální politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Sunega, Petr, Daniel Čermák, Zdenka Vajdová

Náplní teoretické části studie je objasnění základních přístupů vztahujících se k problematice drah bydlení. Analytická část je založena na sledování historie bydlení českých občanů ů respondentů výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 mezi roky 1960 - 2001. Komparace chování respondentů různých věkových kategorií z věkové kohorty 18 ů 24 let dovolila zformulovat hypotézu o homogenitě počátku drah bydlení osob, kterým bylo v době realizace výzkumu více než 25 let.

Téma:
bydlení, migrace a mobilita
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Sunega, Petr

V úvodní části textu jsou popisovány systémy adresného příspěvku na bydlení/nájemné některých vyspělých západoevropských zemí. V ČR se po 1.1.2002 očekává nárůst zatížení domácností výdaji na nájemné a větší diferenciace cen nájemného v jednotlivých regionech.

Téma:
bydlení, regiony, sociální politika, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky