Trvání projektu: 
2001 - 2004

Projekt se zabýval otázkami formování české ekonomiky a české společnosti v období po skončení prvotní fáze transformace. Analyzovány byly procesy a jevy na pomezí sociologie a ekonomiky, sociální antropologie, psychologie, právního vědomí. Projekt se dále zaměřil na psychologicky významné oblasti života české společnosti, otázky osobní a sociální identity, výzkum sociálních mechanismů podmiňujících přijetí evropských standardů. S tím souvisejí aspekty ústavního a správního práva, veřejná správa a samospráva a také soukromé právo. Pozornost byla věnována nově vznikajícím socio-ekonomickým jevům jako jsou globalizace, migrační procesy, adaptace migračních skupin v jinoetnickém prostředí, vliv vzdělání, internetu, kvalifikace, rekvalifikace, nezaměstnanost. Součástí projektu bylo budování datových archivů a jejich zapojení do mezinárodních datových sítí.

Účastníci projektu
Příjemce Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Další účastník projektu Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel Ing. Dr. Lubomír Lízal
Další účastník projektu Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel doc. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Další účastník projektu Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel PhDr. Marie Čermáková
Další účastník projektu Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
EU
gender
transformace
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Křížková, Alena

Práce je kvalitativní sociologickou studií motivací vstupu do podnikání a strategií kombinace práce a rodiny v životě žen a mužů, kteří začali samostatně podnikat v 90. letech dvacátého století. Studie teoreticky vychází ze sociologie rodiny, sociologie práce, organizace a managementu a tyto obory propojuje z hlediska sociologie genderu.

Téma:
gender, práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hájek, Martin (ed.)

Sborník sestává z příspěvků přednesených na semináři Hierarchie jako síla i slabina komunistického vládnutí, který se konal ve dnech 11.-12. září 2003 na Fakultě sociálních věd UK. Celkovým záměrem semináře bylo pokud možno nezkresleně a bez předsudků ukázat a interpretovat procedury komunistického ovládání společnosti na konci osmdesátých let. Přednesené příspěvky resp. ve sborníku shromážděné texty lze rozdělit do třech tematických skupin.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Škodová, Markéta (ed.)

Obsahem sborníku jsou příspěvky českých a slovenských účastníků mezinárodní konference Česko-slovenské sociologické dny, pořádané v Praze ve Vile Lanna 10. – 12. května 2004 ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR, Sociologického ústavu SAV a Masarykovy české sociologické společnosti. Kapitoly jsou věnované oblastem sociologického výzkumu v České republice a na Slovensku - výzkumům veřejného mínění, politické sociologii, lokální problematice, rodině, bydlení či sociologické metodologii.

Téma:
bydlení, metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), regiony, rodina, veřejné mínění
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mansfeldová, Zdenka, David M. Olson, Petra Rakušanová (eds.)

Sborník příspěvků shrnuje výsledky první dekády fungování demokracie v zemích střední Evropy z hlediska významu národních parlamentů.

Téma:
EU, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Krejčí, Jindřich
Téma:
EU, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
nerecenzovaný článek