Trvání projektu: 
2016 - 2019

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. je jedním ze sedmi partnerů v projektu TEACHENER, který je kofinancován v programu strategického partnerství Erasmus+ Evropské komise a zaměřuje se na integraci sociálních a humanitních vědy do výuky o energii a energetice. TEACHENER je tříletý projekt, který začal 1. září 2016, je koordinován Univerzitou Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko) a bude implementován ve čtyřech státech EU: Polsko, Německo, Česká Republika a Španělsko. Cílem projektu TEACHENER je vyplnit mezeru mezi sociálními a humanitními vědami a výukou energetiky na evropských univerzitách tím, že poznatky sociálních a humanitních věd přenese do oblasti vysokoškolského technického vzdělávání. Partneři vytvoří výukový nástroj „Edu-Kit“, který bude sestávat ze souboru výukových modulů pokrývajících různá témata spojená se sociálními aspekty energetiky, a budou tyto moduly testovat jednak při vysokoškolské technické výuce, jednak na dvou studentských zimních školách. Prostřednictvím projektu TEACHENER získají absolventi interdisciplinární dovednosti, vědomosti a kompetence v sociálních a humanitních vědách, které jim umožní lépe reagovat na potřeby trhu práce spojené s energetickou tranzicí a posunem k vědomostní společnosti. 

Další informace o projetu naleznete zde.

V rámci projektu proběhl workshop Přesahy do sociálních věd při uplatnění absolventů technických oborů.

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu TEACHENER: Gdaňsk, 27.-28. června 2019:

Hlavní řešitel: 
Témata: 
EU
sociologie vědy
vzdělání
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Ďurďovič, Martin, Mlynář, Jan

Energy production and energy facilities and projects are based on scientific knowledge and they require employment of various kinds of technologies. This links energy development with a more general view of natural sciences and technologies and their function in contemporary advanced societies. The impact of technologies on everyday lives of individuals, groups and communities has been growing unprecedentedly in recent decades.

Téma:
občanská společnost, sociologická teorie, technologie/technika
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Ďurďovič, Martin, Mlynář, Jan

As people living in the EU states we take it for granted that a source of electricity will be there whenever we need it. It is a considerably less self-evident matter, how the electricity we rely on is supposed to be produced and distributed. The energy sector stands at a crossroads today and newly emerging options of energy strategies challenge the old ways of doing the business.

Téma:
občanská společnost, technologie/technika, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii