Projekt

TEACHENER - Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

Trvání projektu: 
2016 - 2019

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. je jedním ze sedmi partnerů v projektu TEACHENER, který je kofinancován v programu strategického partnerství Erasmus+ Evropské komise a zaměřuje se na integraci sociálních a humanitních vědy do výuky o energii a energetice. TEACHENER je tříletý projekt, který začal 1. září 2016, je koordinován Univerzitou Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko) a bude implementován ve čtyřech státech EU: Polsko, Německo, Česká Republika a Španělsko. Cílem projektu TEACHENER je vyplnit mezeru mezi sociálními a humanitními vědami a výukou energetiky na evropských univerzitách tím, že poznatky sociálních a humanitních věd přenese do oblasti vysokoškolského technického vzdělávání. Partneři vytvoří výukový nástroj „Edu-Kit“, který bude sestávat ze souboru výukových modulů pokrývajících různá témata spojená se sociálními aspekty energetiky, a budou tyto moduly testovat jednak při vysokoškolské technické výuce, jednak na dvou studentských zimních školách. Prostřednictvím projektu TEACHENER získají absolventi interdisciplinární dovednosti, vědomosti a kompetence v sociálních a humanitních vědách, které jim umožní lépe reagovat na potřeby trhu práce spojené s energetickou tranzicí a posunem k vědomostní společnosti. 

Další informace o projetu naleznete zde.

V rámci projektu proběhl workshop Přesahy do sociálních věd při uplatnění absolventů technických oborů.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
EU
sociologie vědy
vzdělání
Zadavatel: 
mezinárodní projekt