Trvání projektu: 
2014 - 2016

Anotace

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Projekt zkoumá souvislosti mezi oběma problémy. Cílem projektu je systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry. 

Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Fórum 50 %. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

Aktivity

  • analýzy a výzkumné aktivity (výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních samospráv) (aktivitu zajišťuje tým Sociologického ústavu AV ČR) 
  • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání, mentoring, databáze expertek)
  • mezinárodní přenos zkušeností a sdílení know-how (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program pro političky, studijní cesta)
  • zvyšování povědomí o tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita, informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací)
  • praktická implementace gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu, uplatnění konkrétních nástrojů v praxi, příručka pro uplatňování GM ve městech a obcích) 

Partneři projektu: Fórum 50 - hlavní koordinátor, Svaz měst a obcí ČR, Severská obchodní komora v ČR

Donor: Norway Grants/ OSF Praha

 Nadace Open Society Fund & Norway Funds

 

 

Témata: 
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková

Kniha přispívá k diskusi o podmínkách a okolnostech politické participace žen v ČR. Vychází z aktuálních dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Představuje teoretické přístupy k uchopení problematiky žen v politice, zaměřuje se na zastoupení žen v politice v českém kontextu a na jeho vývoj, na názory a postoje české veřejnosti na ženy v politice a nástroje jejich podpory a věnuje se také životním a pracovním drahám vrcholových političek.

Téma:
gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie