jiná publikace
Vohlídalová, M.

Akademici a akademičky 2018: zpráva z dotazníkového šetření akademických a vědeckých pracovnic a pracovníků ve veřejném sektoru