odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Martina Mikeszová, Jiří Večerník, František Matyáš. 2006. Analýza opatření bytové politiky směřujících k podpoře flexibility práce v ČR. 2. díl – výsledky empirických šetření. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 113 s. ISBN 80-7330-108-3.

Náplní studie analýza vlivu právního důvodu užívání bydlení na faktickou a zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za pracovními příležitostmi a zhodnocení váhy vlivu právního důvodu užívání bydlení na zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za prac. příležitostmi při porovnání s vahou jiných možných, zejména kulturních a psychologických, faktorů. Součástí studie jsou doporučení programů v oblasti bytové politiky, které by mohly přispět ke zvýšení mobility za prac. příležitostmi.

Sdílejte tuto stránku