recenzovaný článek
Růžičková, M., D. Hamplová

Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve Sčítání lidu 2011 [Religion and Fertility in the 2011 census]

Růžičková, M., D. Hamplová. 2016. „Analýza vztahu náboženského vyznání a plodnosti ve Sčítání lidu 2011 [Religion and Fertility in the 2011 census].“ Demografie 58(3):213-229.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
rodina