kapitola v knize / monografii
Vlachová, Klára

Česká národní identita na přelomu tisíciletí

Vlachová, Klára. 2010. „Česká národní identita na přelomu tisíciletí.“ Pp. 95-106 in Šubrt, Jiří (ed.). Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Kolín: Vysoká škola politických a společenských věd. 136 s. ISBN 978-80-86879-25-3.

Hledání české národní identity či její zpochybňování se v moderních českých dějinách opakuje. V letech 1995 a 2003 proběhly v České republice reprezentativní šetření ISSP Národní identita I a Národní identita 2. Na základě dat z těchto šetření je v kapitole prezentována proměna v rámci čtyř prvků české národní identity – obrazu národa, teritoriální identity, národní hrdosti a podoby lásky k národu. Výsledky ukazují, zda jsou Češi spíše kulturním či státním národem, jak silná je jejich lokální, regionální, státní a evropská identita, zda jsou hrdi na svou kulturu a stát a zda jsou spíše patrioti či šovinisté.

Left

Témata: 
identita
transformace