odborná kniha / monografie
Kunštát, Daniel (ed.). 2006. České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

Publikace je souborem odborných statí, které si kladou za cíl poskytnout komplexní přehled o výsledcích kontinuálních výzkumů veřejného mínění prováděných v rámci CVVM na pozadí širšího teoretického diskurzu pojmů jako veřejnost, veřejné mínění či média a s přihlédnutím k základním metodologickým otázkám. Širší společenský a historický kontext tvoří ve spojení s analýzami dat z konkrétních šetření v českém prostředí unikátní příspěvek k aktuálním tématům i otázkám výzkumu veřejného mínění. Kniha je určena především profesionálním uživatelům výstupů výzkumů, tj. zejména novinářům, sociologům a politologům. Důraz na vysvětlení terminologie a metod i přehlednost textu však ocení též studenti a učitelé společenskovědních oborů.

Left

Témata: 
média
politika (a postoje k politice)
sociologická data
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku