kapitola v knize / monografii
Lyons, Pat. 2008. „Co občané České republiky vědí o politice a proč je to důležité?“ Pp. 177-208 in Mansfeldova, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.

Tato kapitola představuje, že (1.) čeští občané ví více o místní a národní politice; (2.) distribuce politické vědomosti v České republice je zkreslená a vede k politické nerovnosti; (3) v porovnání s ostatními občany EU – 25 členů – mají Češi nižší než průměrnou všeobecnou znalost o EU; (4.) stupeň politické znalosti je nejlépe určen motivovaností občanů následovanou přístupem k informacím a schopností činit politická rozhodnutí.

 

Součást publikace: 
2008
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy