kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

The Czech Family at Present and in the Recent Past

Maříková, Hana. 2004. „The Czech Family at Present and in the Recent Past.“ Pp. 31-49 in M. Robila (ed.). Families in Eastern Europe. New York, Oxford, London, Amsterdam: Elsevier. ISBN 07-6231-116-9.

Východní Evropa je uznávána jako region, který v posledních desetiletích prošel zásadními sociopolitickými a ekonomickými změnami. Tento přechod měl též podstatný vliv na rodiny a jejich fungování. Publikace vyplňuje mezeru v literatuře a poskytuje včasnou a komplexní analýzu problémů rodiny v tomto regionu. Autoři objasňují rodinný proces v této zemi se zaměřením na historický, sociální a ekonomický kontext a vliv těchto kontextů na rodinu