impaktovaný článek
Hašková, Hana. 2005. „Czech Women´s Civic Organising under the State Socialist regime, Socio-economic Transformation and the EU Accession Period.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (6): 1077-1100. ISSN 0038-0288.

Autorka analyzuje vývoj občanského sdružování žen v ČR za účelem prosazování ženských práv a genderové rovnosti od 2. sv.v. Vývoj sdružování analyzuje v kontextu státně socialistického režimu, vlivu zahraničních sponzorů během období socio-ekonomické a politické transformace první poloviny 90. let, a současného procesu formalizace ženských občanských skupin, který přinesla jednání o vstupu ČR do EU.

Sdílejte tuto stránku