jiná publikace
Pospíšilová, Marie

Data z výzkumů ČT dostupná v Českém sociálněvědním datovém archivu