jiná publikace
Pospíšilová, Marie. 2018. „Data z výzkumů ČT dostupná v Českém sociálněvědním datovém archivu.“ Naše společnost 16 (1): 85-90. (Data a datové zdroje) Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost/prehled-clanku/146-2018/4704-data-z-vyzkumu-ct-dostupna-v-ceskem-socialnevednim-datovem-archivu.

Left

Témata: 
média
metodologie výzkumu
Sdílejte tuto stránku