popularizační článek
Simonová, Natalie, Petr Soukup. 2009. „Determinanty přechodu na vysokou školu v České republice.“ Socioweb 2009 (6): 4-7. ISSN 1214-1720.

V textu si autoři položili otázku, jaký vliv má mezigenerační přenos ekonomických, sociálních a kulturních zdrojů rodiny na šance mladých lidí úspěšně přejít na vysokou školu, tedy dosáhnout nejvyššího vzdělanostního statusu. K analýze byla použita data z longitudinálního výzkumu PISA-L, který je doplňkovým šetřením výzkumu PISA (Programme for International Student Assessment) a který provádí oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace SOÚ AV ČR, v.v

In this article, the authors answer the question what influence does an intergenerational transmission of economic, social and cultural factors have on the chances of young people to enter university. Longitudinal survey PISA-L, an additional survey of PISA (Programme for International Student Assessment), was used for the analysis. It is run by Department of Sociology of Education and Stratification of the Institute of Sociology, Academy of Science of the Czech Republic.

Sdílejte tuto stránku