nerecenzovaný článek
Hašková, Hana, Zamykalová, Lenka

Diskurzy a jednající lidé v kontextu reprodukce