kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 2006. „Dlouhodobý vývoj nerovností v šancích na získání vysokoškolského vzdělání.“ Pp. 285-312 in Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. 408 s. ISBN 80-200-1400-4.

Kapitola si klade za cíl zjistit základní trendy ve vývoji nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice. Autoři testují hypotézu, podle které období stabilních nerovností za socialismu bylo vystřídáno obdobím rostoucích nerovností během postkomunistické transformace.

This chapter aims at testing hypotheses about trends in development of inequalities in access to tertiary education in the Czech Republic. The authors come to the conclusion that period of persisting inequalities during socialism is followed by the period id growing inequality during the post-communist transformation.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku