Stáhnout PDF (50.865125 MB)
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Dvojí život historické antropologie. Institucionální (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antropology

Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Dvojí život historické antropologie. Institucionální (ne)porozumění mezi historiky, sociology a sociálními antropology.“ Dějiny - teorie - kritika 2 (1): 87-114. ISSN 1214-7249.

Autor se snaží ukázat rozdíly mezi dvěma typy tzv. historické antropologie, z nichž první byl bližší historické sociologii (a směřoval k dějinám mentalit), zatímco druhý vycházel ze sociální antropologie a vedl k mikrohistorii. Studie se tak může stát důležitým příspěvkem k současné české debatě o historické a sociální antropologii a jejich vztazích k sociologii a historii.

Left

Oddělení: 
Témata: 
historická sociologie