odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R., Anna Kopecká (eds.). 2011. Edice českých sociologických časopisů. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i a MathAn. 7364 s. ISBN 978-80-7330-190-3.

Edice sociologických časopisů je studijním materiálem zpřístupňujícím akademické veřejnosti vybrané významné, avšak problematicky dostupné české sociologické časopisy: Parlament, Sociální problémy a Sociologickou revui z předmarxistického období a samizdatový Sociologický obzor. Obsahuje všechny texty publikované v příslušných časopisech (resp. jejich výběr v případě časopisu Parlament), s výjimkou anotovaných bibliografií, knih došlých redakci a reklam. Jedná se o 2418 textů v úhrnném rozsahu 7268 stran. Cílem edice je umožnit širší využití cenných materiálů pro studium dějin české sociologie, sociálních věd a intelektuální činnosti vůbec, pro poznání sociálních dějin české společnosti a v neposlední řadě pro možnost komparace těchto materiálů s aktuálními poznatky a stavem společnosti. Edice je doplněna o úvodní studii o domácích časopiseckých publikačních platformách českých sociologů a badatelů v příbuzných oborech a o základní charakteristiky všech těchto (38) periodik, i pokud do studijní edice nebyly pojaty.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku