recenzovaný článek
Vinopal, Jiří. 2008. „Editace odpovědi na výzkumný dotaz.“ Naše společnost 6 (2): 12-19. ISSN 1214-438X.

Příspěvek tvoří čtvrtou část série o procesu zodpovídání otázek respondenty standardizovaných dotazníkových šetření. Jsou zde vysvětleny hlavní momenty a procesy, které na této úrovni ovlivňují podobu výsledné odpovědi. Postupně jsou probrány jevy jako je zaokrouhlování numerických odpovědí, vliv podoby opovědních škál z hlediska jejich rozsahu, umístění na kontinuu, polarity nebo pořadí odpovědí, jsou zmíněny jevy jako jsou odlišné odpovědní styly, tendence respondentů využívat všechny nabízené možnosti nebo naopak systematicky volit spíše kladné odpovědi. V závěru je prostor věnován problému sociální desirability a jejího vlivu na výslednou odpověď, stejně jako možnostem jejího omezení.

Sdílejte tuto stránku