impaktovaný článek
Sunega, Petr

Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice

Sunega, Petr. 2005. „Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (2): 271-299. ISSN 0038-0288.

V první části článku jsou stručně zmíněny vybrané příklady státních zásahů v oblasti bydlení v ČR, které se datují již od vzniku první republiky v roce 1918. Krátce jsou popsány hlavní mezníky bytové politiky po roce 1989. Druhá část textu je věnována empirickému testování efektivnosti vybraných nástrojů bytové politiky uplatňovaných v ČR koncem 90. let. Zhoršení finanční dostupnosti bydlení po roce 1989 si vyžádalo zavedení nových podpůrných nástrojů sociální a bytové politiky. Cíle nových programů podpory bydlení však byly často stanoveny jen velmi obecně, což spolu s chybějícími údaji o jejich skutečných adresátech velmi ztěžuje jakékoliv hodnocení. Výběr programů pro účely empirické analýzy efektivnosti byl proto omezen na regulaci nájemného, možnost odpočtu úroků z přijatých úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů a příspěvek na bydlení. Provedené analýzy ukázaly, že jedině příspěvek na bydlení splňoval zvolená kritéria efektivnosti.