odborná kniha / monografie
Stöckelová, T., Y. Abu Ghosh (eds.). 2013. Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi [Ethnography: Improvisation in theory and fieldwork practice]. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kniha představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Na rozdíl od většiny sociálně-vědních metodologií, nepovažuje etnografie problémy, s nimiž se výzkumníci a výzkumnice v terénu setkávají, za překážky, ale naopak za možný zdroj a prostředek poznávání. Nesourodost a mnohoznačnost skutečnosti, její neurčitosti, paradoxy a protiklady tvoří nedílnou součást pole zkoumání a žádají si tvůrčí přístupy k psaní a žánrovým formám reprezentace. Východiskem etnografické práce musí být všestranná otevřenost k experimentování.

Kniha nabízí panorama metodologických kauz, které zvou čtenáře do výzkumnické „kuchyně“, kde se zvažují, míchají, pečou a někdy i připálí ingredience etnografického vědění. Autorky a autoři kombinují příběhy s teoretickou reflexí a v jednotlivých kapitolách pojednávají specifické „problémy“, se kterými se vyrovnávali při práci v terénu, analýze a psaní textů.

Kde a kdy začíná a končí terénní výzkumu?

Jak vypadá etnografický experiment?

K čemu nás využívají ti, které zkoumáme?

Jak vytvářet reflexivní vědění a vyhnout se přitom sebestřednosti?

Kdy a proč podléháme autocenzuře?

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
Sdílejte tuto stránku