impaktovaný článek
Mansfeldová, Zdenka

Executive-Legislative Relations in the Budgeting Process in the Czech Republic

Mansfeldová, Zdenka. 2005. „Executive-Legislative Relations in the Budgeting Process in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (3): 443-460 . ISSN 0038-0288.

Stať analyzuje vztahy mezi vládou a parlamentem na příkladu procesu projednávání rozpočtu v České republice. Rozpočet je klíčovým politickým dokumentem vlády. Analýzu projednávání rozpočtu je možné chápat jako případovou studii procesu vyjednávání v zákonodárném sboru, který reflektuje různé střety mezi politickými a parciálními zájmy v parlamentu a parlamentních výborech. Klíčovým faktorem je rozdělení politické moci v parlamentu.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)