jiná publikace
Křížková, Alena, Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová Marie, Vohlídalová Marie. 2023. „Facts and figures on gender in entrepreneurship and inovation.“ Praha: Evropská komise, 2023. (výzkumná zpráva)
Sdílejte tuto stránku