nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2004. „Fenomén bezdětnosti v kontextu sociálních změn v ČR.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 5 (2-3): 11-12. ISSN 1213-0028.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, další číslo bulletinu Gender , rovné příležitosti, výzkum je pro Vás opět připraveno, tentokrát v podobě dvojčísla, v široké paletě odborných článků. V tomto čísle nabízíme příspěvky z velmi úspěšného panelu Rodina a gender, který proběhl letos v květnu v rámci Československých sociologických dní. Další, zejména empirické články, jsou převážně výstupy z výzkumných projektů oddělení Gender & sociologie. Jak už se stalo téměř pravidlem, do našeho bulletinu přispívají i další externí odborníci a studenti. Na úvod v rubrice Gender nabízíme teoretickou stať profesorky Gerlindy Šmausové Normativní heterosexualita bez nátlaku k prokreaci? Rubrika Rovné příležitosti je tentokrát zastoupena dvěma tématy: podíl žen na technických oborech VŠ analyzuje Zdeněk Sloboda a volby do Evropského parlamentu Petra Rakušanová. V rubrice Výzkum nabízíme výstupy z několika řešených projektů: Hana Hašková a Petra Šalamounová prezentují svými články projekt Fenomén bezdětnosti v kontextu sociálních změn v české společnosti. Porodností na Slovensku ve vztahu k profesní seberealizaci se zabývá článek slovenského výzkumného týmu vedeného Jozefem Matulníkem. Hana Maříková zkoumá situaci otců na rodičovské dovolené. Výsledky mezinárodního výzkumu násilí na ženách přináší Simona Pikálková. Doufáme, že i v tomto čísle si vyberete pro vás zajímavou četbu.

Sdílejte tuto stránku