odborná kniha / monografie
Lux, Martin

Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU

Lux, Martin. 2002. Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU. Studie 10/2002. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. 179 s. ISBN 8023902156.

Studie podává ucelený výklad vývoje finanční dostupnosti bydlení v ČR a zemích EU jak v sektoru nájemního bydlení, tak v sektoru bydlení vlastnického a družstevního. Pomocí simulačních modelů se snaží rovněž analyzovat případné dopady zásadnější reformy v oblasti nájemního bydlení.