jiná publikace
Hana Tenglerová (ed.), Kamila Šimandlová, Ester Šebestová, Jana Dvořáčková, Marcela Linková. 2018. „Genderová rovnost ve vědě, výzkumu a vysokém školství: příklady praxe.“ Sociologicky ustav AV ČR, v. v. i. Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/01/AA2018_zahranicni_priklady_praxe.pdf.

Publikace přináší výběr aktuálních opatření na podporu genderové rovnosti v Evropě a v České republice. Zaměřuje se přitom na činnost ministerstev, grantových agentur i institucí provádějících výzkum v oblastech, jako je kombinace pracovního a soukromého života, zohledňování perspektiv, potřeb a fyziologie žen a mužů v obsahu výzkumu a výuky, účast žen na rozhodování ve vědě a o vědě a oblast kultivace vědeckého a vysokoškolského prostředí.

Sdílejte tuto stránku