recenzovaný článek
Dlouhá, Marie, Jurik, Nancy, Křížková, Alena

Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech

Dlouhá, Marie, Jurik, Nancy, Křížková, Alena. 2014. „Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (2): 87– 100. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/37-rocnik-15-cislo-2-2014-gender-a-krize/417.