recenzovaný článek
Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond

Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen

Křížková, Alena, Penner, Andrew M., Petersen, Trond. 2008. „Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 55-67. ISSN 1213-0028.

S využitím dat z České republiky v letech 1998, 2002 a 2004 zkoumáme, zda zavedení legislativních opatření pro genderovou rovnost spojené se vstupem do Evropské unie mělo významný efekt na genderové mzdové rozdíly. Hlavním závěrem naší analýzy je, že platová diskriminace osob na stejné pozici je důležitým faktorem na českém trhu práce a že ve sledovaném období nedošlo k významným změnám. Ženy, které vykonávají stejnou práci ve stejné firmě, vydělávají zhruba o 10 % méně než muži v České republice. Hlavní podíl genderových mzdových rozdílů je vysvětlen horizontální a vertikální segregací trhu práce.