nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2006. „Hodnocení dělby práce v domácnosti.“ Socioweb 3 (1): 9-11. ISSN 1214-1720.

Autorka se zabývá hodnocením dělby práce v domácnosti z pohledu českých mužů a žen. Zjišťuje, že tato dělba není rovnoměrná, a že tato nerovnoměrnost je považována většinou českých mužů a žen za nespravedlivou. Zároveň zjišťuje, že pocit nespravedlnosti vede k častějším konfliktům ohledně dělby práce v rodině. Z dat dále vyvozuje strategie dosahování spokojenosti s dělbou domácích prácí v české rodině.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
Sdílejte tuto stránku