impaktovaný článek
Mysíková, Martina

How Does “The Share of the Pie” Matter? European Empirics on the Financial Satisfaction of Partners

Mysíková, Martina. 2019. „How Does “The Share of the Pie” Matter? European Empirics on the Financial Satisfaction of Partners.“ Ekonomický časopis / Journal of Economics 67 (5): 504-524. ISSN 0013-3035. Dostupné z: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17136.

Článek rozšiřuje dosavadní poznatky o vztahu mezi příjmovým rozdělením párů a finanční spokojeností partnerů s využitím dat EU-SILC 2013 pro 15 evropských zemí, poprvé včetně zemí východní Evropy. Preference mužů zpravidla odpovídají „tradičnímu“ modelu muže živitele, neboť jejich spokojenost klesá s větším podílem žen na celkovém příjmu. V devíti zemích sice spokojenost mužů začne růst, jakmile příjem jejich protějšků výrazně převýší jejich vlastní, to se ale týká jen malého počtu párů. Ženy v polovině zemí upřednostňují model jednoho živitele, ať už muže nebo ženy, ale opět je třeba zdůraznit, že tyto preference jsou ovlivněny zejména páry v extrémních situacích, zatímco ženy v dvoupříjmových domácnostech mají sklon k egoistickým preferencím, kdy jejich spokojenost roste s větším vlastním podílem na celkovém příjmu. Tradiční model muže živitele ženy upřednostňují pouze ve čtyřech zemích.

 

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
ekonomie
EU
gender
mzdy a příjmy
životní úroveň