kapitola v knize / monografii
Kapusta-Pofahl, Karen, Hašková, Hana, Kolářová, Marta . 2006. „Influence and Marginality in Formalized and Informal Czech Women´s Civic Organizing.“ Pp. 67-92 in T. McCajor Hall, R. Read (eds). Changes in the Heart of Europe: recent etnographies of Czechs, Slováka, Roma, and Sorb. Stutgart: Ibidem - Verlag. ISBN 3-89821-606-3.

V článku se autorky zabývají tím, jakými způsoby ovlivňují sponzoři fungování českých ženských občanských skupin a organizací. Autorky analyzují vztah mezi organizovanými aktivitami a neformální podporou těchto skupin a organizací v postsocialistické ČR. Ačkoliv dokumentují zvyšující se tlak na formalizaci ženských občanských skupin, zaznamenávají také přetrvávající důležitost neformálních vztahů a osobních kontaktů pro úspěch ženských NNOs i neformálních feministických skupin.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku