recenze publikace
Linková, Marcela. 2010. „Interaktivnost, subjektivita a emoce: Recenzní řízení v sociálních a humanitních vědách.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 11 (2): 71-75. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí publikace M. Lamont How professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgement, která se zaměřuje na analýzu systému peer hodnocení v sociálních a humanitních vědách, konkrétně v šesti disciplínách (antropologii, ekonomii, anglickou literaturu, historii, filosofii a politologii).

 

Sdílejte tuto stránku