recenzovaný článek
Dudová, Radka. 2009. „Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 25-36. ISSN 1213-0028.

Článek analyzuje právní a politickou regulaci umělého přerušení těhotenství z perspektivy Foucaultovy teorie gouvernementality a bio-moci. Regulace potratů je představena jako příklad způsobu, jakým státní moc ovlivnovala a disciplinovala těla svých subjektů, jakým regulovala populace a tvarovala ji ve shodě s potřebami vlády.

 

Sdílejte tuto stránku