Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
odborná kniha / monografie
Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.

Jak se žije Čechům v současné Evropě

Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol. 2018. Jak se žije Čechům v současné Evropě. Praha: Academia. 170 s. ISBN 978-80-200-2855-6. Dostupné z: http://www.academia.cz/jak-se-zije-cechum-v-soucasne-evrope--pospisilova-jaroslava--academia--2018.

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize. Důsledkem jsou rostoucí protievropské nálady, které představují živnou půdu pro novou vlnu populismu a nacionalismu, a to nejen v postkomunistických zemích, ale i na politické scéně tradičních demokracií. 
S ohledem na události, kterým musíme jako společnost v posledních letech čelit, si klademe v této knize otázku, jak se žije Čechům v současné Evropě. Konkrétně se pak snažíme zachytit hodnoty a postoje obyvatel České republiky v porovnání s lidmi žijícími v dalších evropských státech. Kniha nabízí opravdu zevrubnou analýzu postojů Evropanů v mnoha oblastech jejich života, ať už jde o jejich celkové hodnotové nastavení, spokojenost s životem, obavy z kriminality a migrace, kvalitu demokracie nebo sociální kapitál.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
EU
hodnotové orientace
identita
kriminalita
migrace a mobilita
občanská společnost
politika (a postoje k politice)

Připojené obrázky

O autorkách