nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2003. „K genderovým aspektům bezdětnosti.“ Socioweb 1 (11-12): 5. ISSN 1214-1720.

Především od poloviny 90. let 20. století se v ČR rozpoutala v rámci sociálních věd široká diskuze na téma rapidního propadu porodnosti a sňatečnosti, který nastal v průběhu posledního desetiletí ve většině středoevropských a východoevropských zemí. Celkově lze v této diskuzi identifikovat dva hlavní explanační proudy propadu porodnosti. Jeden klade důraz na hodnotové změny, vedoucí k poklesu prorodinných orientací. Druhý vyzvedává vliv, který mají na tento propad porodnosti socioekonomické problémy, jež s sebou přineslo období transformace české společnosti po roce 1989, a podtrhuje dopady legislativních opatření na rodinné chování.

Sdílejte tuto stránku