kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Marta Vohlídalová. 2008. „Kdo se bojí zaměstnané matky?“ Pp. 85-104 in Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

Kapitola se zaměřuje na podmínky a postavení matek na českém pracovním trhu, rolí sociální politiky a možnostmi kombinace práce a rodiny. První část je zaměřena na hlavní indikátory genderových nerovností. Ve druhé části textu se pak snažíme odpovědět na otázku, kdo se bojí zaměstnané matky na českém trhu práce.

 

Součást publikace: 
2008
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy