kapitola v knize / monografii
Krejčí, Jindřich, Petr Matějů. 2000. „Klasifikace sociálních tříd a statusu.“ Pp. 374-382 in Matějů, Petr, Klára Vlachová (eds.). Nerovnosti, spravedlnost, politika. Česká republika 1991 -1997. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.

Stať se věnuje koncepci měření sociálního postavení na základě povolání, která byla východiskem pro řadu analýz v knize Nerovnost, spravedlnost, politika. Stať podává rozbor a srovnání tří znaků konstruovaných na základě klasifikace povolání ISCO 88 a "subjektivních" ukazatelů společenské pozice. Klasifikace EGP reprezentuje třídní pojetí společenské struktury, mezinárodní škála prestiže povolání SIOPS a mezinárodní index statusu povolání ISEI jsou založeny na stratifikačním pojetí, subjektivní sociální třída a sebezařazení na společenském žebříčku reprezentují subjektivní znaky. jednotlivých ukazatelů.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku