odborná kniha / monografie
Vinopal, Jiří. 2008. Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 112 s. ISBN 978-80-7330-153-8.

Studie podrobně zmapuje situaci získávání odpovědi na výzkumnou otázku a to jak v rovině interakce mezi zúčastněnými osobami, tak také v rovině kognitivních procesů, které se odehrávají v hlavách respondentů. Výklad metodologického směru kognitivních přístupů poskytuje ucelený přehled dosavadních teoretických přístupů a znalostí o aspektech situace dotazování, představuje hlavní kognitivní metody, používané k tvorbě otázek a dotazníků a především předvádí originální autorovu metodu okamžité validizace, která je zaměřena na ověřování interpretace pojmů ve výzkumných otázkách respondenty průzkumů.

 

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
Sdílejte tuto stránku