kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří

Konstrukce panelu respondentů a datový soubor v šetření CVVM

Vinopal, Jiří. 2009. „Konstrukce panelu respondentů a datový soubor v šetření CVVM.“ Pp. 124-130 in Škodová, Markéta, Vlastimil Nečas (eds). Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.

Kapitola informuje o technických a metodologických aspektech výzkumu, který je využíván v dalších kapitolách. Speciálně se věnuje popisu konstrukce panelu respondentů, návratnosti a dalším specifikacím datového souboru.

 

Součást publikace: 

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
veřejné mínění