jiná publikace
Vojtíšková, Kateřina, Šafr, Jiří. 2014. „Kultura a cestovní ruch v Děčíně z pohledu obyvatel.“ elektronický dokument.

Studie představuje výsledky dotazníkového šetření „Kultura v Děčíně 2013“ realizovaného mezi dospělou populací města. Zaměřuje se zvlášť na postoj obyvatel k rozvojovým plánům, zabývá se jejich kulturní participací a hodnocením kulturních zařízení ve městě. Mezi hlavní zjištění patří spokojenost obyvatel s tím, jak fungují městské příspěvkové organizace a malá spokojenost s tím, jak město podporuje spolkovou činnost obyvatel.

Sdílejte tuto stránku