popularizační článek
Cidlinská, Kateřina

Kvalita nestačí: institucionální překážky genderové rovnosti ve vědě