kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2010. „Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a „rozumějící rozhovor“.“ Pp. 364–383 in Šubrt, Jiří. Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1789-3.

Kapitola představuje kvalitativní metodologii sociologického výzkumu, konkrétně metodu spojující grounded theory s přístupem sociálního konstruktivismu. Ukazuje, jakým způsobem lze v rámci tohoto přístupu používat techniku rozhovoru.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
Sdílejte tuto stránku